Soldadura

Soldadura LÀSER: la tecnologia més avançada

CUSTOM3D ofereix el servei de soldadura fent ús de la tecnologia més avançada com la soldadura LÀSER així com també de sistemes més clàssics com ara la soldadures MICROPLASMA i TIG. S’aplica la tècnica més adient segons sigui el cas.

Estem especialitzats en la soldadura de motlles, matrius, peces mèdiques (material quirúrgic, pròtesis, …) i en general peces mecàniques especials, realitzant aportacions de gran precisió i qualitat.

El sistema de soldadura làser es basa en la fusió del material mitjançant l’energia aportada per un feix de llum làser en un espai temporal entre pols i pols aproximadament d’1 µs (microsegon).
Avantatges respecte a altres sistemes de soldadura:

  • Permet l’aportació de material amb una precisió de dècimes de mil·límetre
  • Es realitza la soldadura “en fred”, amb temperatura ambient, la peça no precisa se escalfada
  • S’eviten deformacions i “rexupats”

Aquesta tècnica, la soldadura làser, proporciona la màxima precisió i garantia.

Soldadura láser manual
Soldadura laser en postizo
Aportación de material con soldadura láseer

Soldadura MICROPLASMA

Sistema de soldadura que es basa en la fusió dels materials mitjançant l’escalfament d’un arc elèctric produït en la punta d’un elèctrode de tungstè ajudat per un gas (normalment l’argó) en estat plasmàtic i protegit per un segon gas inert (normalment argó i hidrogen).

Aquesta tècnica concentra molt més el focus del gas, el que fa reduir la zona d’impacte, permet donar una major precisió i, per tant, es poden realitzar cordons més fins que els que es poden realitzar amb la soldadura TIG.

En les zones amb cantonades de 90 graus permet acabats de soldadura sense les clàssiques “mossegades”.

És una tècnica que combina precisió i economia.

Soldadura TIG

Aquest sistema es basa en la fusió dels materials mitjançant un arc elèctric produït en la punta d’un elèctrode de tungstè i protegit per un gas inert (normalment argó i heli).

Els cordons produïts per aquest sistema són molt resistents i menys sensibles a la corrosió, precisament per la protecció a la entrada d’oxigen que el gas inert dona a l’arc elèctric.

Aquesta tècnica permet efectuar grans aportacions de material.

És ideal per a reomplir zones amb gran volum.

Últimes noticies