Gravat i tall làser d’altres materials

Quan parlem de gravat i tall làser d’altres materials, ens referim a materials no fèrrics, que no siguin metalls. Per exemple, plàstics, acrílic, metacrilat, fusta, suro, cautxú, cuir, cartró, etc.

Per la seva estructura molecular i densitat aquests materials són més «delicats». Aplicar-los una potència excessivament concentrada podria danyar-los.

Per a aquests casos es disposa de sistema làser CO2.

Sistema làser CO2

El làser de CO2 treballa amb una longitud d’ona d’entre 9,4 i 10,6 micres (micres). És a dir, unes 10 vegades més que el làser de fibra. El que provoca que el punt d’impacte sigui més gran. Així, la potència del feix làser es difumina en una major superfície, sense ser tan agressiu per a la peça.

Per això, aquest sistema permet gravar i tallar materials més «tous» que els metalls, sense danyar-los. Materials com els abans indicats: plàstics, acrílic, metacrilat, fusta, suro, cautxú, cuir, cartró, etc.

Cal remarcar que, en el cas del gravat, se li pot donar l’alçada necessària, tant en negatiu (el dibuix gravat queda a l’interior) com a positiu (el dibuix gravat queda en relleu). Així com realitzar un gravat superficial (marcatge).

Aplicacions

Les aplicacions del gravat i tall làser CO2 son múltiples y variades

Senyalització de edificis

Hotel, industria, habitatge “urbans o rurals”

Elements decoratius i embellidors

Tant per exteriors com per interiors

Plaques d’identificació

Per maquinària i peces mecàniques

Perfils

Muntatge de maquetes a partir del dibuix CAD

Fabricació de tampons

Segells de cautxú y segells en sec