Gravat làser a la fusta

La fusta: ecològica i elegant

La fusta és coneguda per la seva aparença càlida i natural. Aporta un toc delegància a qualsevol espai i té la capacitat de crear ambients acollidors. És un material noble, durador i atemporal, que ofereix avantatges ecològics com a recurs sostenible per ser biodegradable i reciclable.

Com la majoria dels materials, la fusta pot ser gravada, i el gravat làser de CO2 és la técnica més efectiva.

Gravar fusta amb làser

Bàsicament el sistema utilitza un làser de CO2 per vaporitzar o cremar la capa superficial de la fusta, creant així gravats precisos i detallats, amb alta definició i gran qualitat.

Es poden destacar dos tipus de gravat làser a la fusta:

  • Pirocremat o tipus cremat
  • Gravat amb relleu

Pirogravat

El gravat tipus cremat o pirogravat és aquell en què el làser de CO2 incideix de forma lineal “cremant” de manera controlada la superfície a gravar, deixant-la més fosca. Així es genera un efecte de gravat a foc, on només el dibuix queda més fosc o ennegrit. Com es controla per ordinador es pot gravar la fusta amb el dibuix que es vol. L´efecte és molt estètic i és una bona alternativa a serigrafiar o pintar la fusta.

Placa de madera con pirograbado en láser

Gravat amb relleu

El gravat amb relleu (alt o baix) és el que mitjançant el làser de CO2 es van eliminant capes superficials del material per deixar el dibuix a gravar amb relleu respecte a la superfície original (elevat, en el cas d’alt relleu, o rebaixat, en el cas de baix relleu). A diferència d’altres tècniques de gravat, el gravat làser ofereix més precisió i uns detalls més fins.

Llavero de madera grabado en relieve

La fusta és un material ecològic i elegant que ofereix infinites possibilitats per al gravat. El sistema de gravat làser amb CO2 ens ajudarà a obtenir els resultats desitjats a la fusta de la manera més efectiva.

Aspectes a tenir en compte en gravar fusta amb làser

  • El color de la fusta pot influir en el contrast i la visibilitat del gravat. D’una banda, les fustes més clares, com l’auró o l’avet, poden proporcionar un contrast fort per als gravats foscos. D’altra banda, les fustes més fosques, com la noguera o la caoba, el gravat podria ser de color més semblant a la fusta generant un contrast menys fort. A més, el color de la fusta pot canviar amb el temps i l’exposició a la llum, cosa que pot afectar l’aparença del gravat a llarg termini.
  • La duresa de la fusta contribueix a la qualitat del gravat. Les fustes dures, com el roure, la noguera, el cirerer o l’auró, produeixen gravats més nets i detallats. Les fustes toves, com el pi o el cedre, produeixen gravats menys precisos a causa de la menor densitat de la fusta.
  • Les vetes de la fusta són patrons visibles en la mateixa que marquen la direcció en què creixen les fibres de l’arbre. Es formen a causa del procés de creixement anual de l’arbre i representen els anells de creixement. Cada arbre té el seu propi disseny de vetes. Aquestes poden variar la uniformitat i la profunditat del gravat, afectant significativament el resultat final. Per exemple, en fustes toves les vetes poden ser més dures que la pròpia fusta i poden causar variacions al gravat. Això també pot passar si les vetes són molt pronunciades o irregulars.

Tenint en compte aquests aspectes i realitzant els ajustaments al làser es poden obtenir els resultats desitjats.