Gravat làser a metall

Servei de gravat làser a metalls

El làser de fibra és el sistema ideal per realitzar el gravat làser a metalls. Ens referim a tot tipus de metalls: ferro, acer, alumini, coure, titani, or, plata, etc.

Aquest tipus de sistema permet donar al gravat l’alçada necessària, tant en negatiu (el dibuix gravat queda a l’interior) com en positiu (el dibuix gravat queda en relleu). Així com fer un gravat superficial (un marcatge).

A CUSTOM3D el sistema làser de fibra que usem també ens permet realitzar gravats a zones corbes o no planes, el que seria un tipus de gravat làser 3D.

El gravat làser 2D és el gravat bàsic. És a dir, un dibuix 2D es pot gravar donant-li una profunditat concreta (sota relleu), o es pot gravar la zona limítrofa a aquest dibuix deixant aquest amb una alçada concreta (alt relleu).

El gravat làser 3D és el que permet poder gravar un dibuix 2D en una superfície corba i/o fer gravats de dibuixos 3D (sòlids). En el primer cas ens referim a enregistrar un dibuix 2D en una superfície 3D. En el segon cas parlem de gravar un dibuix 3D en una superfície plana o fins i tot una superfície corba.

En altres paraules, els gravats i marcatges es poden efectuar de quatre maneres:

  • Un dibuix 2D projectat en una superfície plana, el gravat bàsic.
  • Un dibuix 2D projectat en una superfície no plana, un dibuix 2D projectat en un 3D.
  • Un dibuix 3D projectat a una superfície plana.
  • Un dibuix 3D projectat en una superfície no plana, un dibuix 3D projectat en un 3D.

En els 3 últims casos parlem de 3 tipus de gravat làser 3D.

Aplicacions del gravat làser a metall

Les aplicacions són múltiples i variades

Disseny industrial mecànic

Motlles, matrius, encunys, elèctrodes, punxons, així com peces mecàniques especials

Disseny tècnic

Joies, medalles, premis, campanyes de màrqueting…

Senyalització, especificacions tècniques

Mecàniques, material d’hostaleria, material quirúrgic, laboratori

Personalització o ‘customització’

Motocicletes, col·leccionisme, plaques commemoratives, i altres