Gravat làser de metalls

Servei de gravat làser de metalls

El làser de fibra és el sistema ideal per realitzar el gravat làser de metalls. Ens referim a tot tipus de metalls: acer, ferro, alumini, coure, titani, or, plata, etc.

Aquest tipus de sistema permet donar-li al gravat l’alçada necessària, tant en negatiu (el dibuix gravat queda en l’interior) com en positiu (el dibuix gravat queda en relleu). Així com realitzar un gravat superficial (un marcatge).

A CUSTOM3D, el sistema làser de fibra que usem també ens permet realitzar gravats en zones corbes o zones no planes, el que seria un tipus de gravat làser 3D.

El gravat làser 2D és el gravat bàsic. Es a dir, un dibuix 2D es pot gravar donant-li una profunditat concreta (baix relleu), o es pot gravar la zona que envolta al citat dibuix deixant aquest amb una alçada concreta (alt relleu).

El gravat làser 3D és el que permet poder gravar un dibuix 2D en superfícies corbes i/o realitzar gravats de dibuixos 3D (sòlids). En el primer cas ens referim a gravar un dibuix 2D en una superfície 3D. En el segon cas parlem de gravar un dibuix 3D en una superfície plana o inclús en una superfície corba.

En altres paraules, els gravats i els marcatges es poden fer de quatre maneres:

  • Un dibuix 2D projectat en una superfície plana, el gravat bàsic
  • Un dibuix 2D projectat en una superfície no plana, un dibuix 2D projectat en un 3D
  • Un dibuix 3D projectat en una superfície plana
  • Un dibuix 3D projectat en una superfície no plana, un dibuix 3D projectat en un 3D

En els 3 últims casos parlem de 3 tipus de gravat làser 3D.

Aplicacions

Les aplicacions són múltiples i variades

disseny industrial mecànic

Motlles, matrius, encunys, elèctrodes, punxons, així com peces mecàniques especials

Disseny tècnic

Joies, medalles, premis, campanyes de màrqueting, …

Senyalització, especificacions tècniques

Mecàniques, material de cuina, material quirúrgic, laboratori

Personalització o ‘customització’

Motocicletes, col·leccionisme, plaques commemoratives, i altres