Gravat i tall làser d’altres materials

Sistema de gravat làser

Aquest sistema permet gravar i tallar plàstic, metacrilat, fusta, cuir, suro, cautxú, cartró, etc.

Remarcar que, en el cas del gravat, se li pot donar l’alçada necessària, tant en negatiu (el dibuix gravat queda en l’interior) com en positiu (el dibuix gravat queda en relleu). Així com realitzar un gravat superficial (marcatge).

Aplicacions

Les aplicacions del gravat i tall làser CO2 son múltiples y variades

Senyalització de edificis

Hotel, industria, habitatge “urbans o rurals”

Elements decoratius i embellidors

Plaques d’identificació

Per maquinària i peces mecàniques

Perfils

Muntatge de maquetes a partir del dibuix CAD

Fabricació de tampons

Segells de cautxú y segells en sec