Impressió 3D

Generació de peces físiques

La impressió 3D permet generar una peça física a partir d’un dibuix 3D.

Es una tècnica ideal per realitzar prototips, models (especialment en odontologia), o inclús la producció de peces en petites tirades.

Ara bé, s’ha de tenir present que cada peça demanda d’una precisió diferent. Per exemple, en el cas de models dentals, així com en prototips definitius, es demanda una alta precisió. En altres casos, per exemple, en prototips de primers dissenys (els que s’usen només per corroborar que el que s’està dissenyant va ben enfocat) no es demanda tanta precisió, acostuma a ser més important que siguin econòmics.

També, en algunes ocasions, pot sortir la necessitat de produir una petita tirada de peces de les que no hi ha motlle i la fabricació d’aquest motlle podria ser bastant cara per el que s’ha de produir.

Amb l’objectiu de cobrir les diverses necessitats dels nostres clients oferim tres serveis d’impressió 3D segons sigui el sistema usat: el de resina líquida, el de sinteritzat, i el de fabricació per filament fos (FFF).

Sistema de resina líquida

La impressió 3D mitjançant el sistema de resina líquida permet oferir uns acabats fins i precisos. Pot ser molt útil per realitzar models dentals, prototips finals i petites tirades de peces.

Consisteix en donar format físic a un dibuix 3D mitjançant l’aportació de resina líquida (fotopolímer). Una vegada la resina es depositada, aquesta es cura (es seca) de manera instantània amb llum ultraviolada (UV). L’aportació de la resina es por capes, que poden ser de 0,016 mm (16 micres) o 0,028 mm (28 micres) de gruix. Segons sigui el cas tenim dos tipus de acabats:

  • Acabat d’alta precisió per peces tècniques, amb tolerància de ±0,05 mm (5 centèsimes de mil·límetre).
  • Acabat de precisió estàndard per peces que no demandin d’alta precisió però sí d’una bona precisió, amb tolerància de ± 0,10 mm (1 dècima de mil·límetre).

Els materials poden ser durs, rígids y semirígids, transparents, de alta resistència tèrmica, amb elongació en el punt de ruptura, gomes/cautxús, amb propietats semblants a les del PP, HDPE, PMMA, PC, ABS, HIPS, TPE-S y EPDM Rubber.

Sistema de sinteritzat

La impressió 3D mitjançant el sistema de sinteritzat consisteix en donar format físic a un dibuix 3D mitjançant la polimerització de pols de poliamida (PA). En aquest cas, generant capes de 0,08 mm de gruix. Permet produir peces precises, funcionals y de qualitat.

Molt útil per realitzar prototips així com sèries de petites tirades.

Sistema de fabricació per filament fos (FFF)

Basant-se en el dibuix 3D, la impressió 3D amb el sistema de fabricació per filament fos (FFF) va construint la peça aportant filament de plàstic calent que es va depositant per capes amb un gruix que pot anar de 0,9 mm a 5,4 mm

Pot ser de gran utilitat quan es precisin fer …

prototips i maquetes de gran format per peces grans, des de envasos fins peces d’interiorisme. La màquina disposa d’un àrea de treball és de 500 mm x 500 mm amb una alçada de 500 mm
prototips econòmics per primeres etapes de projectes

Utilitats

Les utilitats de la impressió 3D són molt variades i per a diversos camps.

Realitzar prototips

En sectors com automoció, interiorisme, mecànica industrial

Models dentals

Sector odontològic

Petites tirades de peces

Producció de primeres partides

Galgues de peces

Model comparador