Escaneig 3D

Generar el núvol de punts

El quart servei que oferim és el d’escaneig 3D de objectes o peces.

L’escaneig 3D és una tecnologia que permet la creació d’un dibuix tridimensional en format sòlid a partir de la referencia que ofereix la exploració d’un objecte. Aquesta tecnologia és possible gracies a un feix de llum làser (patró) que permet, entre altres coses, calcular la distància de l’objecte (model) respecte a la màquina escàner i a un punt inicial (0,0,0) preestablert. Les mostres geomètriques de la superfície d’una peça, com els seus vèrtex, arestes o cares, faciliten a aquests dispositius tecnològics la generació d’un núvol de punts d’aquestes àrees rellevants dels cos escanejat.

Creació del dibuix tridimensional

Posteriorment, el procés de reproducció es val d’aquests punts per extrapolar la forma de l’objecte a un software, que integra les coordenades generals del model en un sistema comú de referència, donant com a resultat un procés que es coneix amb el nom d’alineació. Dependent de la complexitat de l’objecte escanejat, la seva distància i la quantitat de detalls que es vulgui extreure de la superfície, l’escaneig 3D haurà de repetir-se, aplicant lectures en diverses direccions.

A continuació, es busca una aproximació geomètrica del núvol de punts per poder eliminar les redundàncies en la zona de solapament entre les superfícies, procés que es coneix com integració. A partir de aquí es passa a la reconstrucció del modelo 3D en format malla triangular, STL.

Finalment, mitjançant diverses aplicacions de software es pot manipular la malla triangular i, de ser necessari, convertir-la en fitxers de format IGES o STP (a aquest últim també se l’identifica amb la normativa ISO 10303). Arxius usats para intercanviar dades CAD/CAM.

Utilitat de l’escaneig 3D

La principal utilitat es poder obtenir un dibuix 3D de peces de les que no tenim cap dada ni dibuix, però sí disposem de la peça física, de la peça final.